ขณะนี้เวลา :

ระบบบริหารงานจัดการข้อมูลพัสดุ - ครุภัณฑ์

[ วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก ] ที่อยู่ 410 ถ.พิษณุโลก-บึงพระ ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
ค้นหาและตรวจสอบครุภัณฑ์
ค้นหาข้อมูลครุภัณฑ์ที่ต้องการ :
ค้นหาโดย : (กรุณาเลือกการค้นหาด้วย )ลำดับที่
หมายเลขครุภัณฑ์
ชื่อครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์
ประเภทเงิน
ปี
งบประมาณ
ห้อง / ฝ่ายงาน
ที่เบิก
จำนวน
สถานะ
ครั้งที่่ซ่อม
รายชื่อผู้เบิก
1 วพณ.บึงพระ7110-002-0001-581-001 ตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก ครุภัณฑ์สำนักงาน งปม. 2558 ห้อง 513 ห้องทฤษฎีการโรงเเรม  
แผนก แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
1 ปกติ 0
นายพยุงศักดิ์  บุญศิริ
2 วพณ.บึงพระ6720-005-0001-582-001 กล้องดิจิตอล ยี่ห้อ NIKON รุ่น D 300 KIT ครุภัณฑ์สำนักงาน บกศ. 2558 ห้อง งานครูที่ปรึกษา  
แผนก งานครูที่ปรึกษา
1 ปกติ 0
ยางยินยง  เฝ้าทรัพย์
3 วพณ.บึงพระ7110-001-0002-582-001 ตู้เก็บเอกสารบานเลือน 4ฟุต ครุภัณฑ์สำนักงาน บกศ. 2558 ห้อง งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  
แผนก งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
1 ปกติ 0
นายพยุงศักดิ์  บุญศิริ
4 วพณ.บึงพระ7440-010-0003-581-009 เครื่องพิมพ์เอกสารBROTHER ครุภัณฑ์ทางการศึกษา งปม. 2558 ห้อง งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  
แผนก งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
1 ปกติ 0
นายพยุงศักดิ์  บุญศิริ
5 วพณ.บึงพระ7440-010-0003-582-001 เครื่องพิมพ์เอกสารยี่้ห้อ CANON ครุภัณฑ์สำนักงาน บกศ. 2558 ห้อง งานปกครอง  
แผนก งานปกครอง
1 ปกติ 0
นายศักดา  นาคจันเสน
6 วพณ.บึงพระ7440-010-0003-581-001 เครื่องพิมพ์เอกสารยี่้ห้อ EPSON L210 ครุภัณฑ์ทางการศึกษา งปม. 2557 ห้อง 433 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
แผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1 ปกติ 0
นางอรพิน  สัจจเสนีย์
7 วพณ.บึงพระ5965-002-0001-581-001 ชุดตู้ลำโพง ครุภัณฑ์สำนักงาน งปม. 2557 ห้อง 246 ห้องเรียน  
แผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
1 ปกติ 0
นายวสันต์  ยันอินทร์
8 วพณ.บึงพระ7440-010-0003-581-002 เครื่องพิมพ์เอกสารยี่้ห้อ EPSON L210 ครุภัณฑ์ทางการศึกษา งปม. 2557 ห้อง 433 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
แผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1 ปกติ 0
นางอรพิน  สัจจเสนีย์
9 วพณ.บึงพระ7440-010-0003-581-003 เครื่องพิมพ์เอกสารยี่้ห้อ EPSON L210 ครุภัณฑ์ทางการศึกษา งปม. 2557 ห้อง 433 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
แผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1 ปกติ 0
นางอรพิน  สัจจเสนีย์
10 วพณ.บึงพระ7440-010-0003-581-004 เครื่องพิมพ์เอกสารยี่้ห้อ CANON ครุภัณฑ์สำนักงาน งปม. 2557 ห้อง 433 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
แผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1 ปกติ 0
นางอรพิน  สัจจเสนีย์
11 วพณ.บึงพระ7440-010-0003-581-005 เครื่องพิมพ์เอกสารยี่้ห้อ CANON ครุภัณฑ์ทางการศึกษา งปม. 2557 ห้อง 312 ห้องปฏิบัติการการจัดเเสดงสินค้า  
แผนก แผนกวิชาการตลาด
1 ปกติ 0
นางสุคนทจรินทร์  ไกรศรวัชร
12 วพณ.บึงพระ7440-010-0003-581-006 เครื่องพิมพ์เอกสารยี่้ห้อ CANON ครุภัณฑ์ทางการศึกษา งปม. 2558 ห้อง 312 ห้องปฏิบัติการการจัดเเสดงสินค้า  
แผนก แผนกวิชาการตลาด
1 ปกติ 0
นางสุคนทจรินทร์  ไกรศรวัชร
13 วพณ.บึงพระ7440-010-0003-581-007 เครื่องพิมพ์เอกสารยี่้ห้อ SAMSUNG CLP-365 ครุภัณฑ์สำนักงาน งปม. 2558 ห้อง งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  
แผนก งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
1 ปกติ 0
นางชฎาพร  นาคสุทธิ์
14 วพณ.บึงพระ7440-010-0003-581-008 เครื่องพิมพ์เอกสารยี่้ห้อ SAMSUNG CLP-365 ครุภัณฑ์สำนักงาน งปม. 2558 ห้อง งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  
แผนก งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
1 ปกติ 0
นางชฎาพร  นาคสุทธิ์
15 วพณ.บึงพระ2320-008-0001-583-001 รถยนตร์ส่วนบุคคล 4ประตู ครุภัณฑ์ยานพาหนะ บริจาค 2558 ห้อง งานพัสดุ  
แผนก งานพัสดุ
1 ปกติ 0
นางเพ็ญศรี  ลือชาสัตย์
16 วพณ.บึงพระ7440-009-0005-581-001 LED18.5SAMAUNG ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งปม. 2557 ห้อง 433 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
แผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1 ปกติ 0
นางอรพิน  สัจจเสนีย์

จำนวนครุภัณฑ์ทั้งหมด: 16 รายการ
1
 

[ Developer by: งานศุนย์ข้อมูลสารสนเทศ
โดย นายเพชร์พะเยาว์ แย้มยินดี และ นายศราวุฒิ แช่มช้อย]

วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
410 ถ.พิษณุโลก-บึงพระ ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร 055-337551