++  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วิทยาลัยพณิชยการบึงพระ พิษณุโลก สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3   ++
 
Untitled Document
 
 
รายชื่อนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560


1.    แผนกวิชา การบัญชี
2.    แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3.    แผนกวิชา การตลาด
4.    แผนกวิชา การโรงแรมและท่องเที่ยว
5.    แผนกวิชา การเลขานุการ
6.    แผนกวิชา การจัดการโลจิสติกส์
7.    แผนกวิชา นักศึกษาตกค้าง
8.    แผนกวิชา การจัดการธุรกิจค้าปลีก

 

 

 
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก 
เลขที่ 410 ถนนพิษณุโลก-บึงพระ ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
หมายเลขโทรศัพท์ :: 055-337551 โทรสาร :: 055-337553
Web site :: http://www.bpcc.ac.th ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์/E-mail :: bungphra410@gmail.com
พัฒนาและออกแบบ :: งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ