++  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วิทยาลัยพณิชยการบึงพระ พิษณุโลก สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3   ++
 
Untitled Document
 
 
ข้อมูลแรกเข้าปีการศึกษา 2558 และสำเร็จการศึกษา : 2560

>>ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขา
จำนวนผู้เรียนแรก
ผู้สำเร็จการศึกษา
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา
การบัญชี
64
36
56.25
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
102
46
45.10
การตลาด
17
8
47.06
การโรงแรมและท่องเที่ยว
35
15
42.86
การเลขานุการ
19
6
31.58
การจัดการธุรกิจค้าปลีก
31
11
35.48


>> ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.)
สาขา
จำนวนผู้เรียนแรก
ผู้สำเร็จการศึกษา
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา
การบัญชี
55
53
96.36
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
39
34
87.18
การตลาด
7
8
114.29
การโรงแรมและท่องเที่ยว
15
13
86.67
การจัดการโลจิสติกส์
15
12
80.00
การจัดการธุรกิจค้าปลีก
30
25
83.33
การจัดการสำนักงาน
11
12
109.09


>> ระดับปริญญาตรี (ป.ตรี)
สาขา
จำนวนผู้เรียนแรก
ผู้สำเร็จการศึกษา
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา
ป. ตรี การโรงแรม
5
2
40.00

เลือก ข้อมูลนักศึกษาประจำปีการศึกษา ที่แรกเข้า
>>
ปีการศึกษา : 2560
>>
ปีการศึกษา : 2559
>>
ปีการศึกษา : 2558
>>
ปีการศึกษา : 2557

 
 
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก  
เลขที่ 410 ถนนพิษณุโลก-บึงพระ ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จัหวัดพิษณุโลก 65000
หมายเลขโทรศัพท์Œ :: 055-337551 โทรสาร :: 055-337553
Web site :: http://www.bpcc.ac.th ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์Œ/E-mail :: bungphra410@gmail.com
พัฒนาและออกแบบเว็บไซต์š :: งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายงานแผนและความร่วมมือ