++  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วิทยาลัยพณิชยการบึงพระ พิษณุโลก สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3   ++
 
Untitled Document
 
 
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา: 2561


  >>ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

    แผนกวิชา: การบัญชี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 1
43
  คน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2
46
  คน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 3
63
  คน

    แผนกวิชา: คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 1
50
  คน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2
56
  คน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 3
110
  คน

    แผนกวิชา: การตลาด
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 1
28
  คน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2
9
  คน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 3
55
  คน

    แผนกวิชา: การโรงแรมและท่องเที่ยว
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 1
27
  คน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2
22
  คน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 3
43
  คน

    แผนกวิชา: การเลขานุการ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 1
0
  คน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2
5
  คน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 3
23
  คน

    แผนกวิชา: การจัดการธุรกิจค้าปลีก
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 1
19
  คน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2
24
  คน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 3
36
  คน

รวม
659
  คน

  >>ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

    แผนกวิชา: การบัญชี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 1
47
  คน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2
62
  คน

    แผนกวิชา: คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 1
39
  คน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2
60
  คน

    แผนกวิชา: การตลาด
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 1
14
  คน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2
26
  คน

    แผนกวิชา: การโรงแรมและท่องเที่ยว
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 1
18
  คน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2
14
  คน

    แผนกวิชา: การจัดการโลจิสติกส์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 1
19
  คน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2
32
  คน

    แผนกวิชา: การจัดการธุรกิจค้าปลีก
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 1
24
  คน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2
49
  คน

    แผนกวิชา: การจัดการสำนักงาน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2
16
  คน

รวม
420
  คน

  >>ระดับปริญญาตรี (ป.ตรี)

    แผนกวิชา: ป. ตรี การโรงแรม
ปริญญาตรี 1
0
  คน
ปริญญาตรี 2
11
  คน

รวม
11
  คน™
รวมทั้งสิ้น :
1090
  คน


เลือก ข้อมูลนักศึกษาประจำปีการศึกษา
>>
ปีการศึกษา : 2561
>>
ปีการศึกษา : 2560
>>
ปีการศึกษา : 2559
>>
ปีการศึกษา : 2558
>>
ปีการศึกษา : 2557

 
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก  
เลขที่ 410 ถนนพิษณุโลก-บึงพระ ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จัหวัดพิษณุโลก 65000
หมายเลขโทรศัพท์Œ :: 055-337551 โทรสาร :: 055-337553
Web site :: http://www.bpcc.ac.th ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์Œ/E-mail :: bungphra410@gmail.com
พัฒนาและออกแบบเว็บไซต์š :: งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายงานแผนและความร่วมมือ