++  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วิทยาลัยพณิชยการบึงพระ พิษณุโลก สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3   ++
 
Untitled Document
 
 
   ข้อมูลงบประมาณ
ค้นหาเอกสารที่ต้องการ :

เอการสารที่ต้องการ    
1.  แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำปีการศึกษา:  2561 วันที่ˆ:  31 ส.ค. 2561
2.  รายงานประจำเดือนพฤษภาคม 2560 จากระบบ GFMIS ประจำปีการศึกษา:  2560 วันที่ˆ:  13 มิ.ย. 2560
3.  รายงานประจำเดือนเมษายน 2560 จากระบบ GFMIS ประจำปีการศึกษา:  2560 วันที่ˆ:  13 มิ.ย. 2560
4.  รายงานประจำเดือนมีนาคม 2560 จากระบบ GFMIS ประจำปีการศึกษา:  2560 วันที่ˆ:  13 มิ.ย. 2560
5.   แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำปีการศึกษา:  2559 วันที่ˆ:  23 พ.ย. 2559
6.  สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประจำปีการศึกษา:  2559 วันที่ˆ:  04 มิ.ย. 2559 
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก  
เลขที่ 410 ถนนพิษณุโลก-บึงพระ ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จัหวัดพิษณุโลก 65000
หมายเลขโทรศัพท์Œ :: 055-337551 โทรสาร :: 055-337553
Web site :: http://www.bpcc.ac.th ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์Œ/E-mail :: bungphra410@gmail.com
พัฒนาและออกแบบเว็บไซต์š :: งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายงานแผนและความร่วมมือ