++  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วิทยาลัยพณิชยการบึงพระ พิษณุโลก สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3   ++
 
Untitled Document
 
 
   แผนกวิชา: แผนกวิชาการโรงแรมและท่องเที่ยวนายโกวิท  บวบนา
หัวหน้างานแผนกวิชาการโรงแรมและท่องเที่ยว


นายกัณฑ์ฏภัทร์   สุภะกุลสวัสดิ์
ครูประจำแผนกวิชาการโรงแรมและท่องเที่ยว


นางสุกัญญา   ชูติกาญจน์
ครูประจำแผนกวิชาการโรงแรมและท่องเที่ยว


นางสาวจิราพร  ยะปะนันท์
ครูประจำแผนกวิชาการโรงแรมและท่องเที่ยว


นางสาวน้ำฝน  สอนแคน
ครูประจำแผนกวิชาการโรงแรมและท่องเที่ยว


นางสาวอุมาพร  ทับเทศ
ครูประจำแผนกวิชาการโรงแรมและท่องเที่ยว


 
 
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก  
เลขที่ 410 ถนนพิษณุโลก-บึงพระ ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จัหวัดพิษณุโลก 65000
หมายเลขโทรศัพท์Œ :: 055-337551 โทรสาร :: 055-337553
Web site :: http://www.bpcc.ac.th ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์Œ/E-mail :: bungphra410@gmail.com
พัฒนาและออกแบบเว็บไซต์š :: งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายงานแผนและความร่วมมือ