++  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วิทยาลัยพณิชยการบึงพระ พิษณุโลก สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3   ++
 
Untitled Document
 
 
   แผนกวิชา: แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางอรพิน   สัจจเสนีย์
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


นางสาววราภรณ์   ช่วยหวัง
ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


นางสาววิรุฬพร   แก้วกล้า
ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


นายเพชร์พะเยาว์   แย้มยินดี
ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


นายคมกริช  กล้าหาญ
ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


นางบุษยา   พรหมแต้ม
ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


นายเกื้อกูล  วงษ์เสรี
ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


นางสาวอรุณศิริ  วงค์เที่ยง
ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


 
 
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก  
เลขที่ 410 ถนนพิษณุโลก-บึงพระ ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จัหวัดพิษณุโลก 65000
หมายเลขโทรศัพท์Œ :: 055-337551 โทรสาร :: 055-337553
Web site :: http://www.bpcc.ac.th ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์Œ/E-mail :: bungphra410@gmail.com
พัฒนาและออกแบบเว็บไซต์š :: งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายงานแผนและความร่วมมือ