++  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วิทยาลัยพณิชยการบึงพระ พิษณุโลก สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3   ++
 
Untitled Document
 
 
   แผนกวิชา: แผนกวิชาการเลขานุการนางรัตน์ติกรณ์   รพีนิพนธ์
หัวหน้างานแผนกวิชาการเลขานุการ


นางเจริญพร    ปัญโญใหญ่
ครูประจำแผนกวิชาการเลขานุการ


นายธีรศักดิ์   สัจจเสนีย์
ครูประจำแผนกวิชาการเลขานุการ


นางเกษณีย์   เอกพันธุ์พงษ์
ครูประจำแผนกวิชาการเลขานุการ


นางนภาวดี    รัตนอนันต์
ครูประจำแผนกวิชาการเลขานุการ


 
 
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก  
เลขที่ 410 ถนนพิษณุโลก-บึงพระ ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จัหวัดพิษณุโลก 65000
หมายเลขโทรศัพท์Œ :: 055-337551 โทรสาร :: 055-337553
Web site :: http://www.bpcc.ac.th ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์Œ/E-mail :: [email protected]
พัฒนาและออกแบบเว็บไซต์š :: งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายงานแผนและความร่วมมือ