++  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วิทยาลัยพณิชยการบึงพระ พิษณุโลก สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3   ++
 
Untitled Document
 
 
   แผนกวิชา: แผนกวิชาการตลาดนางสุคนธจรินทร์   ไกรศรวัชร
หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด


นางสาววิไลรัตน์   ถมทอง
ครูประจำแผนกวิชาการตลาด


นางเพ็ญศรี    ลือชาสัตย์
ครูประจำแผนกวิชาการตลาด


นางเปรมกมล  ภูลำพา
ครูประจำแผนกวิชาการตลาด


นางพรจันทร์   หินหุ้มเพ็ชร
ครูประจำแผนกวิชาการตลาด


นางสาวณธษา   พระเสมา
ครูประจำแผนกวิชาการตลาด


นายพรณัติชัย  มุขดี
ครูประจำแผนกวิชาการตลาด


นางพิมพ์สุรีย์  พงษ์เสือ
ครูประจำแผนกวิชาการตลาด


 
 
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก  
เลขที่ 410 ถนนพิษณุโลก-บึงพระ ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จัหวัดพิษณุโลก 65000
หมายเลขโทรศัพท์Œ :: 055-337551 โทรสาร :: 055-337553
Web site :: http://www.bpcc.ac.th ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์Œ/E-mail :: bungphra410@gmail.com
พัฒนาและออกแบบเว็บไซต์š :: งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายงานแผนและความร่วมมือ