++  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วิทยาลัยพณิชยการบึงพระ พิษณุโลก สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3   ++
 
Untitled Document
 
 
ฝ่ายวิชาการ

1  >> ฝ่ายงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2  >> ฝ่ายงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
3  >> ฝ่ายงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4  >> ฝ่ายงาน งานสื่อการเรียนการสอน
5  >> ฝ่ายงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
6  >> ฝ่ายงาน แผนกวิชาการตลาด
7  >> ฝ่ายงาน แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
8  >> ฝ่ายงาน แผนกวิชาการเลขานุการ
9  >> ฝ่ายงาน แผนกวิชาการบัญชี
10  >> ฝ่ายงาน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
11  >> ฝ่ายงาน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
12  >> ฝ่ายงาน งานวัดผลและประเมินผล
13  >> ฝ่ายงาน แผนกวิชาการโรงแรมและท่องเที่ยว
14  >> ฝ่ายงาน แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์

 
 
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก  
เลขที่ 410 ถนนพิษณุโลก-บึงพระ ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จัหวัดพิษณุโลก 65000
หมายเลขโทรศัพท์Œ :: 055-337551 โทรสาร :: 055-337553
Web site :: http://www.bpcc.ac.th ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์Œ/E-mail :: bungphra410@gmail.com
พัฒนาและออกแบบเว็บไซต์š :: งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายงานแผนและความร่วมมือ