++  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วิทยาลัยพณิชยการบึงพระ พิษณุโลก สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3   ++
 
Untitled Document
 
 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

1  >> ฝ่ายงาน งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
2  >> ฝ่ายงาน งานครูที่ปรึกษา
3  >> ฝ่ายงาน งานปกครอง
4  >> ฝ่ายงาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
5  >> ฝ่ายงาน งานสวัสดีการนักเรียน นักศึกษา
6  >> ฝ่ายงาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

 
 
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก  
เลขที่ 410 ถนนพิษณุโลก-บึงพระ ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จัหวัดพิษณุโลก 65000
หมายเลขโทรศัพท์Œ :: 055-337551 โทรสาร :: 055-337553
Web site :: http://www.bpcc.ac.th ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์Œ/E-mail :: bungphra410@gmail.com
พัฒนาและออกแบบเว็บไซต์š :: งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายงานแผนและความร่วมมือ