++  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วิทยาลัยพณิชยการบึงพระ พิษณุโลก สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3   ++
 
Untitled Document
 
 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

1  >> ฝ่ายงาน งานวางแผนและงบประมาณ
2  >> ฝ่ายงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
3  >> ฝ่ายงาน งานความร่วมมือ
4  >> ฝ่ายงาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
5  >> ฝ่ายงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
6  >> ฝ่ายงาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ

 
 
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก  
เลขที่ 410 ถนนพิษณุโลก-บึงพระ ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จัหวัดพิษณุโลก 65000
หมายเลขโทรศัพท์Œ :: 055-337551 โทรสาร :: 055-337553
Web site :: http://www.bpcc.ac.th ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์Œ/E-mail :: bungphra410@gmail.com
พัฒนาและออกแบบเว็บไซต์š :: งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายงานแผนและความร่วมมือ