++  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วิทยาลัยพณิชยการบึงพระ พิษณุโลก สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3   ++
 
Untitled Document
 
 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

1  >> ฝ่ายงาน งานบริหารงานทั่วไป
2  >> ฝ่ายงาน งานบุคลากร
3  >> ฝ่ายงาน งานการเงิน
4  >> ฝ่ายงาน งานการบัญชี
5  >> ฝ่ายงาน งานพัสดุ
6  >> ฝ่ายงาน งานอาคารสถานที่
7  >> ฝ่ายงาน งานทะเบียน
8  >> ฝ่ายงาน งานประชาสัมพันธ์

 
 
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก  
เลขที่ 410 ถนนพิษณุโลก-บึงพระ ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จัหวัดพิษณุโลก 65000
หมายเลขโทรศัพท์Œ :: 055-337551 โทรสาร :: 055-337553
Web site :: http://www.bpcc.ac.th ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์Œ/E-mail :: bungphra410@gmail.com
พัฒนาและออกแบบเว็บไซต์š :: งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายงานแผนและความร่วมมือ