++  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วิทยาลัยพณิชยการบึงพระ พิษณุโลก สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3   ++
 
Untitled Document
 
 

   ผู้บริหารสถานศึกษา


นายศุภพิสิษฐ์  ไกรศรวัชร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
 


นายมารุต  รื่นรวย
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสาวภัทรปภา   อินทะจันทร์
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายวิลาศ  เฟื่องระย้า
รองผู้อำนวยฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นางสาวกรรณิกา  นรวรธรรม
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
 
 
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก  
เลขที่ 410 ถนนพิษณุโลก-บึงพระ ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จัหวัดพิษณุโลก 65000
หมายเลขโทรศัพท์Œ :: 055-337551 โทรสาร :: 055-337553
Web site :: http://www.bpcc.ac.th ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์Œ/E-mail :: bungphra410@gmail.com
พัฒนาและออกแบบเว็บไซต์š :: งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายงานแผนและความร่วมมือ