++  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วิทยาลัยพณิชยการบึงพระ พิษณุโลก สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3   ++
 
Untitled Document
 
 
   แผนกวิชา: แผนกวิชาการบัญชีนางสำเภา   ศรีปาน
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี


นางสมพร   บัวแจ่มรัตนวงศ์
ครูประจำแผนกวิชาการบัญชี


นางสุกัญญา    เติมลาภ
ครูประจำแผนกวิชาการบัญชี


นางสาวภิรญา   จันทร์รักษ์
ครูประจำแผนกวิชาการบัญชี


นายชัยวัฒน์   สุธีรไกรลาศ
ครูประจำแผนกวิชาการบัญชี


นางบุญล้อมลักษณ์  กัณหา
ครูประจำแผนกวิชาการบัญชี


นางสาววสนีย์   เทพนิช
ครูประจำแผนกวิชาการบัญชี


นางพัชร์หทัย   ชาตินันท์
ครูประจำแผนกวิชาการบัญชี


นายสาโรจน์  สอนโต
ครูประจำแผนกวิชาการบัญชี


นางสาวธนภร  โชคศิริวัชร
ครูประจำแผนกวิชาการบัญชี


 
 
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก  
เลขที่ 410 ถนนพิษณุโลก-บึงพระ ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จัหวัดพิษณุโลก 65000
หมายเลขโทรศัพท์Œ :: 055-337551 โทรสาร :: 055-337553
Web site :: http://www.bpcc.ac.th ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์Œ/E-mail :: bungphra410@gmail.com
พัฒนาและออกแบบเว็บไซต์š :: งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายงานแผนและความร่วมมือ