++  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วิทยาลัยพณิชยการบึงพระ พิษณุโลก สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3   ++
 
Untitled Document
 
 
   แผนกวิชา: แผนกวิชาการบัญชีนางสมพร   บัวแจ่มรัตนวงศ์
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี


นางสุกัญญา    เติมลาภ
ครูประจำแผนกวิชาการบัญชี


นางสาวภิรญา   จันทร์รักษ์
ครูประจำแผนกวิชาการบัญชี


นายชัยวัฒน์   สุธีรไกรลาศ
ครูประจำแผนกวิชาการบัญชี


นางบุญล้อมลักษณ์  กัณหา
ครูประจำแผนกวิชาการบัญชี


นางสาววสนีย์   เทพนิช
ครูประจำแผนกวิชาการบัญชี


นายสาโรจน์  สอนโต
ครูประจำแผนกวิชาการบัญชี


นางสาวธนภร  โชคศิริวัชร
ครูประจำแผนกวิชาการบัญชี


 
 
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก  
เลขที่ 410 ถนนพิษณุโลก-บึงพระ ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จัหวัดพิษณุโลก 65000
หมายเลขโทรศัพท์Œ :: 055-337551 โทรสาร :: 055-337553
Web site :: http://www.bpcc.ac.th ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์Œ/E-mail :: bungphra410@gmail.com
พัฒนาและออกแบบเว็บไซต์š :: งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายงานแผนและความร่วมมือ