วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก    [ BPCC]


[ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 ]
     
ลงทะเบียน
ถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
เหลืองทั้งเมือง
[ โปรแกรม RMS 2016 ]

ระบบบริหารจัดการ
แผนและงบประมาณ

[ ระบบรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ]
ออนไลน์

[ ระบบทดสอบ V-net ]
       

[ ระบบงานพัสดุ ]

[ ระบบจัดสรร รถวิทยาลัยฯ ]

 

Developer by: งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณูโลก
410 ถ.พิษณุโลก-บึงพระ ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร. 0-5533-7551. โทรสาร: 0-5533-7553. E-mail: phitsanulok06@vec.mail.go.th